Джерела

Архівні фонди
Центральний державний історичний архів України, м. Львів:
ф. 358 (Шептицький Андрей (1865-1944), граф, митрополит Галицький Греко-католицької церкви, архиєпископ Львівський, єпископ
Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ);
ф. 408 ( Греко-католицький митрополичий ординатіат);
ф. 451 (Греко-католицька богословська академія, м. Львів);
ф. 682 (Войнаровський Тит (1856-1938), митрат, адміністратор
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespoły: Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Archivio Segreto Vaticano, fondi:
Affari Ecclesiastici Straordinari (A.E.S), Russia,
Affari Ecclesiastici Straordinari (A.E.S),
Polonia, Nunziatura Varsavia,
Публікації документів
Листи Митрополита Андрея Шептицького до Іларіона Свєнціцького. З архіву Національного музею у Львові / упоряд. С.Дяків. Львів, 2005.
Митрополит Андрей Шептицький. Життя і Діяльність. Церква і церковна єдність / за ред. А. Кравчука. т. 1, Львів, 1995.
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і cуспільне питання / за ред. А. Кравчука. т. II., кн. 1. Львів, 1998.
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Документи і матеріали 1899-1944, Церква і суспільне питання / за ред. А. Кравчука. т. 2., кн. 2. Львів, 1999.
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. Документи і матеріали, 1899-1917 / за ред. Ю. Авакумова. Львів,2004.
Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання 1899-1914. Том 1. Львів, 2007.
Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання 1918 -1939. Том 2. Львів, 2009.
“Свъть свътяи и горяи”. Національному музею у Львови Основникови Митрополіті Галицькому Андрієви Шептицькому в 30-ліття священства присвячує управа. Львів, 1931.
Звіт з діяльности ради товариства “Захист ім. Митрополита Андрея гр. Шептицького у Львові” за перше 20-ліття (1918-1939). Львів, 1938.
Мистецтвознавчі праці митрополита Шептицького / Збірник під редакцією директора музею І.Свеціцького. Львів, 1931.
VIII Мистецька вистава АНУМ. Мистці Митрополитові Андрею. Катольог. Львів, листопад-грудень 1936, с. 3.
Промова митрополита Шептицького на відкритті Національного музею: “З історії і проблем нашої штуки”/ Діло, 14 грудня 1913
Статут національного музея імени митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького у Львові. Жовква, 1910.
Шептицький А. Український католицький союз і політика // Мета. 10 квітня 1932 р., с. 1-2;
Шептицький А. Дві любові – два патріотизми // Мета, 9 липня 1933 р., с. 1-2.
Шептицький А. Про вагу і значення музеїв // Літопис Національного музею за 1934 р., с. 3-4.
Шептицький А. З філософії культури // Наша культура. Варшава, 1935, кн. 4, с. 201-207.