back

Тоталітарні тенденції в міжвоєнній Польщі

Митрополит Шептицький наприкінці 1930-х років зіткнувся з наростання толітарних тентенцій серед владних еліт Польщі. Митрополит писав: “Етатизм і своєрідний тоталізм виражається в намаганнях запровадити цілковитий контроль державних органів у ділянках вільних професій”.