back

Голодомор

24 липня 1933 р. побачила світ “Відозва до вірних Єпископату Галицької Церковної Провінції ‘Україна в передсмертних судорогах’”, котру підписали три греко-католицькі владики і три греко-католицькі єпископи-помічники. У цьому зверненні греко-католицькі єпископи відкрито звинувачували сталінський режим у Голодоморі, більшовицьку систему, що викликала і навіть сама зорганізувала масову смерть людей від голоду: “...бачимо наслідки поступованя більшовиків...

Вороги Бога і людства відкинули релігію – основу суспільного ладу, відібрали свободу – найбільше добро людини, зі свобідних грожан-селян зробили невільників...”
Ця відозва Шептицького та інших греко-католицьких владик мала значний вплив закордоном і на самих представників владних кіл СРСР.