back

Захисник інтересів українців Галичини закордоном

Після поразки українців у війні, питання майбутнього Східної Галичини розглядали і вирішували на Паризькій мирній конференції. Митрополит Шептицький із листопада 1920 р. до липня 1923 р. перебував закордоном. Протягом цього часу він зустрічався з відомими політичними та церковними діячами Франції, Великобританії, Італії та США, до яких звертався з проханням гарантувати збереження прав українців у Польській державі.