back

О. Новаківський і його школа

Окреме місце в меценатській історії Шептицького займає Олекса Новаківський.
Поміж митрополитом та О. Новаківським розвинулися глибокі особистісні стосунки, що особливо впливали на маляра. Протягом усього життя Новаківський мав в особі митрополита відданого мецената, особу, що розуміла його складну творчу натуру і високо цінувала мистецький доробок. Після смерті митця, митрополита визнано опікуном над неповнолітніми синами художника – Ярославом і Жданом Новаківськими.
Виняткова особистість та маєстатична зовнішність А. Шептицького спонукали митця багато разів портретувати митрополита: існує 18 малярських творів і понад 200 ескізів та рисунків. Новаківський вважав портретування митрополита не тільки великим творчим викликом, а й справою історичної ваги.

Після Першої світової війни Шептицький надав засадничу допомогу у створенні мистецької школи Новаківського. У 1925 р. — радо погодився фінансувати школу і запропонував, що особисто буде викладати історію мистецтва студентам цієї школи.