back

Засади створення музею

У статуті «Національного музею імени митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького у Львові» так зазначалися цілі нової культурної інституції: «зобразити в наукових цілях на зібраних пам’ятках стан нашого культурно-народного життя в історичнім, а, по змозі, також у біжучім розвою, а крім сего ширити серед молодших поколінь широких народних мас любов і пошанованє культурних памяток нашої старини в ціли піднесення і поступу національної культури».