back

Про візантійську культурну спадщину

Для Шептицького візантійське мистецтво символізувало синтезу західного і східного елементу, що промовляло до його світоглядного вибору у церковній царині. Він уважав, що візантійська культура співзвучна з ідеєю Унії та має стати культурною надбудовою для Греко-католицької церкви.