back

Оцінка сучасниками меценатства митрополита

1935 р. М. Голубець влучно оцінив його меценатську діяльність: «Можна б сперечатися на тему слушности й доцільности поодиноких меценатських досягнень Митрополита, [...] але факт, що Митрополит Шептицький підтримав відроджене українське мистецтво в момент, коли серед громадянства щойно прозябало зацікавлення мистецтвом, остане повсякчасно заслугою цього ієрарха».

Виставка АНУМ у Національному музеї в листопаді-грудні 1936 р. мала підназву «Мистці – митрополитові Андрею» і присвяту митрополитові Шептицькому «як довг вдячності великодушному Меценатові від усього українського мистецького світа».
Анумівський журнал «Назустріч» відзначив вклад митрополита Шептицького: «Без його співучасті ледве чи можна було б говорити про будь-яке мистецьке відродження в Галичині, але й не тільки в Галичині… Хто знає, що значить для розвитку мистецтва відповідне мистецьке середовище, той зрозуміє. І коли нині українське мистецтво може більш-менш що п’ять років представляти молодих мистців, так це в немалій мірі заслуга Того, хто в свій час передбачив перспективи його розвою і почав, дослівно, з нічого – з одиниць, яких не хотіло розуміти навіть їх окруження».